Klašter Osek. Kloster Osek. Osek Monastery.

Klašter Osek

«« vrátit

Kostely a Bohoslužby

Římskou Katolické farnosti Bohosudov, Mariánské Radčice a Osek tvoří velké farní společenství. Všechny centrální liturgické slavnosti se konají vždy pro jeden rok střídavě v Bohosudově nebo v klášteře Osek. Místa bohoslužeb jsou poutní bazilika v Bohosudově, v Mariánských Radčicích farní kostel a v Oseku klášterní kostel NPM/Nanebevzetí Panny Marie.

 

Naše bohoslužby:

 

 

 

 

 Poutní bazilika

 Bohosudov       

 Klášterní kostel

 Osek             

 Farní kostel

 Mariánské Radčice

 Neděle  09:00 hod  10:30 hod  11:30 hod 
 Pondělí   -  -   - 
 Úterý  -  -  -
 Středa   10:00 hod  10:00 (17:00) hod *  -
 Čtvrtek          -  -  - 
 Pátek  10:00 hod  -   - 
 Sobota  -   -   - 

 

* V zimním období jsou bohoslužby v Oseku v 17:00 hod v letním od 10:00 hod.

O aktuálních dobách bohoslužeb se prosím informujte také na internetovýcvh stránkách fary v Mariánských Radčicích pod www.marianske-radcice.com

 

Mimo dob bohoslužeb je možnost návštěvy klášterního kostela NPM pro hosty kláštera Osek v rámci prohlídek ITC města Osek Informační a turistické centrum. Užití klášterního kostela pro vlastní bohoslužby a další aktivity je možné po individuální dohodě s klášterem nebo s farním úřadem Mariánské Radcice.

 

Každého 13. v měsíci je v Mariánských Radčicích poutní bohoslužba, která se koná od 16:00 hod. 

Připadne-li 13. na neděli, je poutní bohoslužba v sobotu 12. v měsíci.

«« vrátit