Klašter Osek. Kloster Osek. Osek Monastery.

Pomoc a Dary

«« vrátit

Dary

Klášter Osek je k sanačním a udržovacím úlohám závislý na rozsáhlých finančních prostředcích. Děkujeme četným dárcům, kteří v uplynulých desetiletích pomohli malými a velkými dary provést naléhavé opravy, uskutečnit pořízení a pokrýt náklady pro zahradní camp.    

Také Vás srdečně prosíme přispět k tomu, aby byly vlastní podíly na sanaci klášterního kostela i nadále sehnány.

 

Konto darů Spolku přátel: 

Spolek přátel kláštera Osek

Číslo konta: 1061318359/0800

IBAN:   CZ 32 0800 0000 0010 6131 8359

BIC:     GIBACZPX

«« vrátit