Klašter Osek. Kloster Osek. Osek Monastery.

Pomoc a Dary

«« vrátit

Dary

Klášter Osek  je k sanačním a udržovacím úlohám závislý na rozsáhlých finančních prostředcích. Děkujeme těm mnohým dárcům, kteří v minulých desetiletích pomohli malými a velkými dary, aby mohly být provedeny naléhavé opravy, uskutečněna opatření a pokryty běžné náklady na vodu, plyn a proud.

Srdečně prosíme i Vás, přispět k tomu, aby se sehnal vlastní podíl k sanaci klášterního kostela, aby byly zařízeny další pokoje pro hosty nebo mohly být provedeny nutné opravy na střechách konventu.     

 

Konto darů Spolku přátel: 

Spolek přátel kláštera Osek

Číslo konta: 1061318359/0800

IBAN:   CZ 32 0800 0000 0010 6131 8359

BIC:     GIBACZPX

«« vrátit